• Riksrevisionen driver politik

  Maarit Jänterä-Jareborg och Göran Blomqvist riktar skarp kritik mot Riksrevisionen som de menar agerar på känsla och i vissa fall driver politik. Detta med anledning av de pekats ut i ett tidigare debattinlägg om brister i revisionen av stiftelser. Läs hela deras inlägg i Balans: http://www.tidningenbalans.se/debatt/riksrevisionen-agerar-domstol/. Alla skrifter som de hänvisar till finns att läsa […]

 • Internationaliseringen behöver kvalificeras

  Det är ett ständigt återkommande mantra att humanister och samhällsvetare är för lite internationaliserade. Men vad innebär begreppet? Vad är det som saknas? Och vad är man faktiskt gör? Riksbankens Jubileumsfond tog med anledning av detta initiativ till en workshop med syfte att försöka finna lösningar. Här presenterar en av initiativtagarna, professor Bo Stråth, ett […]

 • Fjärrstyrd kollegialitet ett problem för forskningen

  Ulf Sandström kritiserar det han kallar fjärrstyrningen av universiteten. Forskningsråden styr lärosätena genom sina beredningsgrupper, och det har visat sig olyckligt menar Sandström. Det leder nämligen till institutionaliserad ansvarslöshet. Men Sandström presenterar också en alternativ väg i fyra steg. Det har väl inte undgått någon att våra svenska universitet och högskolor har svårt att klara […]

 • Den svåra men viktiga internationaliseringen

  Fler svenska humanister och samhällsvetare borde ges möjlighet att tillbringa en längre tid vid ett utländskt lärosäte. Det skulle förbättra kvaliteten i forskning och undervisning och stärka internationellt nätverkande. Men en minst lika viktig vinst är att en gästvistelse i utlandet ger nya perspektiv på och insikter om samhället i stort, skriver Humtanks Jesper Enbom […]

 • Vi skjuter till medel till Europas bästa unga forskare

  Ledarna för fyra stora stiftelser har gått samman för att förstärka möjligheterna för kvalificerade forskare att söka ERC-medel. Man vill se fler som söker ERC och utlyser nu Swedish Foundations’ Starting Grant. I år fick 18 forskare vid svenska universitet högsta betyg inom utlysningen Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). 11 av dem fick finansiering, […]