Varför söker forskare inom humaniora inte ERC-anslag?

På det europeiska forskningsrådet ERC:s webbplats (http://erc.europa.eu/) finns omfattande statistik om både sökande och de som beviljas anslag. Ansökningar med koppling till Sverige (dvs. från svenska och utländska forskare som söker anslag för att forska i Sverige) klarar sig bra i Life Sciences och Physical Sciences and Engineering.

Inom Social Sciences and Humanities (SH) ser utfallet för Social Sciences ok ut. Däremot ser det inte bra ut för humaniora: förhållandevis få forskare söker, och detta gäller både Starting Grants (inklusive nytillskottet Consolidator) och Advanced Grants. Nedan förtecknas alla Sverigeanknutna ERC-forskare inom SH. Som ni ser har endast två svenska forskare inom humaniora erhållit ERC-anslag: 1 Starting och 1 Advanced (understrukna nedan).

Enkelt uttryckt innebär detta att svenska humanister inte tillnärmelsevis har varit lika framgångsrika som sina kolleger inom andra forskningsområden. Utfallet är också sämre än för humanister från i huvudsak jämförbara länder som Nederländerna och Danmark. Jag kan i förbigående nämna att forskarna från UK klarar sig allra bäst, vilket både indikerar styrkan hos brittiska universitet (främst de i England) och språkbehärskningens betydelse.

Jag utgår från att de svenska forskarna varken är vetenskapligt svagare än sina kolleger i andra länder eller att de avstår från att söka ERC på grund av av att de har bättre möjligheter att få annan externfinansiering. Jag tror inte heller på förklaringen (jodå, jag har fått den!) att alla humanister vill forska på egen hand och slippa kolleger; dessutom tillåter ERC just humanister och matematiker att söka solo. Inte heller kan jag tänka mig att det skulle vara storleken på bidraget till indirekta kostnader som ERC beviljar som håller tillbaka ansökningarna: lärosätena förfogar över ansenliga belopp i form av ännu icke utnyttjade statliga anslag som förr eller senare måste användas till något vettigt och framåtsyftande!

Jag har blivit övertygad om att det är nödvändigt att göra en insats för att förbättra läget för de svenska humanisterna. Jag har kontaktat några av dem som är eller har varit med i ERC:s bedömningspaneler för att diskutera vad som bör göras. Redan nu erbjuder VR coachning av de sökande som går till andra omgången, då bl.a. en viktig intervju görs. Men insatserna måste komma dessförinnan, så att ansökningarna blir bättre. Andra länder organiserar t.ex. sommarskolor/träningsläger i syfte att få fram fler och bättre ansökningar. Detta gäller särskilt Starting Grants.

Jag tar med tacksamhet emot förslag till åtgärder (goran.blomqvist@rj.se) och överlämnar för kännedom listan över dem som redan fått ERC-anslag. Jag är förvånad över att t.ex. inte finna någon filosof, och så få i psykologi, arkeologi och lingvistik: dessa ämnen har framstått som internationellt starka och framgångsrika  i de senaste årens lärosätesutvärderingar.

ERC svenska mottagare av Starting, Consolidator och Advanced grants inom Social sciences and Humanities

2007

 • Starting och Consolidator grant: David Strömberg, SU, nationalekonomi: Jonas Tallberg, SU, statsvetenskap               
 • Advanced grant: Ingen utdelning

2008

 • Starting och Consolidator grant: Ingen utdelning
 • Advanced grant: Per Krusell, SU, nationalekonomi

2009

 • Starting och Consolidator grant: Mikael Lindahl, UU, nationalekonomi
 • Advanced grant: Torsten Persson, SU, nationalekonomi

2010

 • Starting och Consolidator grant: Patrik Aspers, UU, sociologi; Niklas Burenhult, LU, lingvistik; Ericka Johnsson, LiU, GU, sociologi: Jens Rydgren, SU, sociologi
 • Advanced grant: Kristian Kristiansen, GU, arkeologi

2011

 • Starting och Consolidator grant: Johannes Lindwall, LU, statsvetenskap; Andreas Olsson, KI, psykologi; Maja Schlüter, SU, miljöforskning (St. Res. C.)
 • Advanced grant: Ingen svensk

2012

 • Starting och Consolidator grant: Gustaf Gredebäck, UU, psykologi
 • Advanced grant: Peter Hedström, IFS, sociologi

 

Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar