Utmärkt initiativ att granska effekterna av högskolereformerna

Göran Blomqvist berömmer riksdagens utbildningsutskott som gett Dansk Center for Forskningsanalyse i uppdrag att belysa genomförandet av autonomi- och kvalitetsreformerna. Det är allldeles det ges möjlighet att diskutera lärdomarna av hur reformerna utformas.

De senaste stora reformerna inom universitet och högskolor brukar kallas autonomireformen och kvalitetsreformen. Det övergripande syftet med reformerna var att öka kvaliteten i svensk högre utbildning.

Hur har det blivit med den saken? Svaret på frågan intresserar riksdagens utbildningsutskott som har gett Dansk Center for Forskningsanalyse i uppdrag att belysa genomförandet och effekterna av reformerna ur flera perspektiv. Utskottets initiativ är enligt min mening utmärkt. Resultaten presenterades och diskuterades den 22 april i riksdagen. Alltför sällan görs i Sverige kvalificerade analyser av resultatet av reformerna.  Det ges sällan möjlighet att diskutera lärdomar av hur reformer kan och bör utformas. Dessutom finns en klar risk att överbetona reformernas betydelse – och underskatta de insatser som görs fortlöpande och utan stort buller.

Om detta kan man läsa vidare i 5 rapportervolymer Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering av effekter av två högskolereformer i Sverige (Rapporter från riksdagen 2014/15:RFR 5, 6, 7, 21, 22). På nätet finns de här:

http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Utbildningsutskottet/Uppfoljningsarbetet/Uppfoljningar/Utbildningsutskottet-foljer-upp-effekterna-av-tva-reformer-av-den-svenska-hogskolan/

/ Göran Blomqvist

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar