Riksrevisionen driver politik

Maarit Jänterä-Jareborg och Göran Blomqvist riktar skarp kritik mot Riksrevisionen som de menar agerar på känsla och i vissa fall driver politik. Detta med anledning av de pekats ut i ett tidigare debattinlägg om brister i revisionen av stiftelser.

Läs hela deras inlägg i Balans: http://www.tidningenbalans.se/debatt/riksrevisionen-agerar-domstol/.

Alla skrifter som de hänvisar till finns att läsa här:

Revisionsrapport, årsredovisning 2015

Utlåtande av Katarina Olsson

Utlåtande av Ulf Göranson

  • Författaren
    Maarit Jänterä-Jareborg, Göran Blomqvist

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar