Mer satsningar på humsams infrastruktur behövs

Som ett svar på VR:s och KB:s upprop för mer tillgänglighet skrev Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Jesper Olsson och Jenny Björkman ett svar om att tillgänglighet inte räcker. Det måste finnas möjlighet också att hitta till forskningen. Nya vägar, broar och stigar behöver byggas och stagas upp. Läs hela inlägget här.

Läs även den skrift som de fyra författarna skrivit om hur kunskapen kan och bör spridas mer i vårt samhälle. Det finns att ladda ner från RJ:s webb, Kunskapens nya rörelser heter den.

 

 

  • Författaren
    Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Jesper Olsson och Jenny Björkman

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar

 

Kommentarer

  1. 15 november, 2016 08:30
    Victoria Johansson skriver:

    Forskningsinfrastruktur, t ex i form av bibliotek, strukturerade och sökbara databaser av tidigare forskningsmaterial, av teknologi (inklusive personal som utbildar och uppdaterar teknologin) för att samla in, registrera, bearbeta och analysera material är grundläggande förutsättningar för viktig och banbrytande forskning inom hela humsamområdet. För framtiden är det viktigt att ha en grundfinansieringen för sådan infrastruktur.