Web of Science eller Web of Society?

Forskningens genomslag – «impact» – får allt större plats i den kunskapspolitiska debatten. Men diskussionen styrs av ensidiga bilder av vad genomslag är och hur den bäst kan mätas och stimuleras. Den missförstår därför hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kommer till användning. I denna artikel beskriv Anders Ekström, Uppsala universitet, hur en holistisk och uthållig modell för bedömning av genomslag kan se ut.

Inlägget är hämtat från den norska tidskriften Forskningspolitikk: http://fpol.no/web-of-science-eller-web-of-society/

 

  • Författaren
    Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar

 

Kommentarer

  1. 7 december, 2016 06:39
    Per skriver:

    Givetvis finns det problem med att kvantifiera forskning och mäta t.ex. citeringar. Men att förlita sig på sakkunniga, kollegor som läser och ett diffust kvalitetbegrepp är minst lika problematiskt.