Nordiskt stiftelsemöte viktigt för utvecklingen

I slutet av oktober träffades i Stockholm dryga 80 representanter för ett femtiotal stiftelser och fonder i Norden. Mötet var det tredje i ordningen i sitt slag, efter Oslo 2013 och Helsingfors året därefter.

Årets möte organiserades av Bikubenfonden i Danmark, Gjensidigestiftelsen i Norge, Kone säätiö i Finland och Riksbankens Jubileumsfond, vilken denna gång stod för värdskapet.

Under första dagens plenarsammanträde avhandlades ämnen som: Det nordiska stiftelselandskapet, Katalytisk filantropi och Hållbar kapitalförvaltning, se www.rj.se/nordicfoundation2016. Andra dagen ägnades åt fyra parallella gruppdiskussioner som delvis ledde tillbaka till presentationerna från första dagen: Stiftelsernas roll i samhället, Katalytisk filantropi, Hållbar kapitalförvaltning och Samarbete mellan stiftelser i Norden.

Glädjande nog har gensvaret för de nordiska stiftelsemötena ökat sedan första tillfället i Oslo. Stockholmsmötet lockade tre gånger så många stiftelser som Helsingforsmötet 2014, och deltagarna var jämt fördelade mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allt detta ger gott hopp för framtida sammankomster.

Stockholmsmötet visade nämligen på behovet för stiftelserepresentanter i de nordiska grannländerna att mötas, knyta nya kontakter och samspråka med kollegor om gemensamma angelägenheter. Här samsades stiftelser inom kultur, forskning och den sociala sfären. Inte minst var det värdefullt att träffa kollegor från stiftelser som är verksamma inom helt eller delvis andra områden än de egna, dels för att få perspektiv på den egna verksamheten, dels få idéer som gagnar den egna verksamhetsutvecklingen.

En viktig faktor är nutidens många och ofta snabba förändringarna inom filantropin. Nya teman kommer på agendan, alternativa finansieringsformer prövas, filantroper med flera slags bakgrund, ambitioner och tidsperspektiv uppträder. För att klara av det nutida samhällets olika utmaningar efterfrågas nya initiativ inom katastrofhjälp, migration, sociala frågor, mänskliga rättigheter, klimat och miljö – för att enbart nämna några exempel.

Forskningen visar att stiftelsesektorn växer, tydligast i Norge och Finland. Finland har en mycket aktiv samarbetsorganisation för stiftelser. Ett par av grannländerna diskuterar förändringar av lagstiftningen för att underlätta den redan gynnsamma utvecklingen. Proaktiva och strategiska perspektiv blir allt viktigare. I denna situation kan de nordiska kontakterna, med sina likheter och skillnader, ge viktig inspiration.

  • Författaren
    Torbjörn Eng och Göran Blomqvist
    Torbjörn Eng är forskningssekreterare och Göran Blomqvist är vd på Riksbankens Jubileumsfond.

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar