Så kom proppen till sist

Så kom den till sist, regeringens forskningsproposition!
Var och en hade väl sina förväntningar på den. Även om regering och riksdag inte kan – och inte bör – lösa alla frågor svarar de ju för lärosätenas basfinansiering och ett antal viktiga ramvillkor. Vissa inslag i propositionen är bättre än vad jag hade vågat hoppas.
Däremot saknar jag en ordentlig satsning på internationaliseringen, inklusive tydliga ställningstaganden om dess innebörder och betydelser. En ny reglering av de så kallade meriteringsanställningarna ska komma inom kort meddelar regeringen, och det är verkligen på tiden. Behovet är allmänt känt, det finns bra förslag i Ann Fusts utredning (Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden) och politiskt verkar närmast total enighet råda om att svensk forskning lider av att inte ha en tydlig och transparent karriärstruktur. Här kan regeringen verkligen göra en viktig insats.
Detsamma gäller open access, där vi ser fram mot resultaten av uppdragen till KB och Vetenskapsrådet. Det är viktigt att lärosäten (bibliotek, forskare, lärosätesledningar) och finansiärer samarbetar. Inom RJ fortsätter vi diskutera hur vårt arbete ska utformas framöver, och då ingår innehållet i forskningspropositionen i förutsättningarna. Jag räknar med att RJ kan fortsätta att öka anslagsvolymen under 2017, och detsamma gäller för övrigt de forskningsfinansierande stiftelser som jag har kännedom om.
  • Författaren
    Göran Blomqvist
    vd, Riksbankens Jubileumsfond

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar