Svar på remiss om samverkan

Liksom en rad andra instanser har RJ lämnat in ett svar på rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle”. Även om RJ ser en rad fördelar med att premiera samverkan av olika slag, ställer sig RJ kritisk till flera av rapportens förslag. Hela remissvaret finns här att läsa.

 

Läs RJ:s remiss.

 

  • Författaren
    Göran Blomqvist & Jenny Björkman

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar