• Kvinnorna finns visst i historien – men inte i historieböckerna

  Charlotte Vainio, Helsingfors universitet, skriver a propå diskussioner om frånvaron av namngivna kvinnor i historieböckerna. Historieböckerna är resultatet av urval och reflekterar varken Den Enda Sanningen eller ens modern forskning. Det traditionella manliga narrativ skolböckerna är uppbyggda kring är, ur forskningssynpunkt, förlegat och bidrar dessutom till att legitimera dagens könsstereotyper genom att ge dem en falsk historisk bas. Vainio visar också på exempel från sin egen forskning om hur det kan gå till när kvinnor försvinner från historien.

 • Historikerna och den digitala utmaningen

  Den digitala vändningen kommer att bli betydligt mer genomgripande än tidigare så kallade vändningar inom den humanistiska forskningen. Snarast kan digitaliseringen av humaniora jämföras med vad de kvantitativa metoderna gjorde för historieämnet under 1960- och 1970-talet. Detta menar Kenneth Nyberg som tillsammans med Jessica Parland-von Essen driver sajten digihist.se. Digitaliseringen innebär en kraftfull vidareutveckling av humanioran – och detta har vi ännu inte riktigt förstått till fullo, menar han. Den modell vi haft för vad forskning och undervisning är, måste därför uppdateras och de fundamentala frågorna ställas på nytt. Läs hela hans inlägg

 • Efterkrigstiden är inte mindre relevant!

  Det skulle kunna pågå en viktig och bra diskussion om skolans historieundervisning. Frågan om bildningens innehåll borde vara en central samhällsfråga. Tyvärr tycks intresset väckas endast i samband med kursplanerevisioner. Sådana händelser är självklart legitima tillfällen. Men det var 10 år sedan sist. Först några missuppfattningar. I uppropet som kritiserar Skolverkets remissförslag skriver undertecknarna att […]

 • Förståelsen försvinner visst – genmäle

  I ett upprop (19/2) kritiserade vi Skolverkets förslag till historieundervisning för att vara trångsynt, eftersom bara tiden efter år 800 kommer att beröras. Nu har två av de ansvariga, Per Eliasson och Kenneth Nordgren, svarat att vårt upprop inte är meningsfullt och saknar realism i förhållande till verklighetens klassrum. Svaret är förutsägbart men också sorgligt, eftersom författarna […]

 • Förståelsen försvinner i nya kursplanen!

  Skolverket har i vinter presenterat nya förslag till kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Trots den betydelse som kursplanerna har för alla barn och ungdomar som studerar och ska studera i skolan är det förbluffande tyst om förslagen. Det gäller inte minst kursplanen i historia, som är avgörande för hur dagens unga ska kunna förstå […]