• Är vi redo för internationalisering utifrån den nya problemkartan?

  Klimatförändring, naturresurser, miljö, fattigdom och migration. Problemkatalogen över gränsöverskridande utmaningar kan göras lång. Ett nytt globalt landskap är på väg att uppstå där internationellt samarbete också med fattiga länder är helt nödvändigt, även på forskningens område. Men är vi verkligen redo, frågar sig David Nilsson. Han efterlyser forskningssamarbete med låginkomstländer, bättre förutsättningar för samarbete kring […]

 • Faran med excellent forskning!

  Det finns en fara med de ständiga ropen på excellent forskning, varnar Nick Butler och Sverre Spoelstra i en debattartikel om vad som händer med forskningen i granskningarnas och de nationella utvärderingarnas tidsålder. De har granskat granskningarna och är kritiska. Kollegialiteten minskar till förmån för konkurrens och tävlan mellan akademins vinnare och förlorare, skriver de. Den här förändringen manifesteras på en rad sätt, men framför allt i de allt vanligare nationella granskningarna av forskningens excellens, så som Research Excellence Framework (REF) i Storbritannien, the Performance Based Research Fund (PBRF) i Nya Zeeland och Excellence in Research (ERA) i Australien.Granskningarna har gett upphov till en lukrativ marknad för en forskaelit som likt fotbollproffs flyttas och byts mellan olika universitet. Samtidigt ökar utsikterna för degradering för de lågpresterande.

 • Vad visste svenskarna om Förintelsen? Jo, en del

  Karin Kvist Geverts satte kaffet i vrångstrupen när Jan Guillou i tv:s morgonsoffa hävdade att svensk borgerlighet inte kände till Hitlertyskland försök att utrota judar. Det finns så klart en skillnad mellan att veta och förstå, skriver Kvist Geverts här, men det är inte nörderi att hålla sig till fakta. Det är tvärtom viktigt att historiker säger ifrån när den kunskap som faktiskt finns inte används eller till och med förfalskas.

 • När kommer satsningarna på lobbyingens betydelse

  Statsvetaren Patrik Hall funderar över SNS som tidigare i höstas ingrep då forskare fått ”fel” resultat i sina rapporter. Vad forskare egentligen kan och får säga, är en viktig fråga. Men det är också viktigt menar Hall att uppmärksamma att det inte bara är tankesmedjor som styr vad det forskas om – det gör också byråkrater. Riktade satsningar på olika fält förekommer alltjämt och tar upp en allt större del av den totala summan. Men det lär dröja till vi får riktade satsningar på lobbying och eliter, skriver Patrik Hall. Läs hela inlägget.