• Web of Science eller Web of Society?

    Forskningens genomslag – «impact» – får allt större plats i den kunskapspolitiska debatten. Men diskussionen styrs av ensidiga bilder av vad genomslag är och hur den bäst kan mätas och stimuleras. Den missförstår därför hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kommer till användning. I denna artikel beskriv Anders Ekström, Uppsala universitet, hur en holistisk och uthållig modell för bedömning […]