• Olika roller – olika ansvar

  Margareta Hallberg har arbetat sju år som dekan och ännu fler verkat som forskare. Hon reflekterar här över vilket ansvar och vilka roller som krävs av olika positioner på universiteten och i sektorn. Som forskare har friheten varit avsevärt större än begränsningarna. Som både prefekt och dekan har man uppgifter som går utöver det egna […]

 • EFC Statement supporting NGOs in Hungary

  Civil society is under increasing attack in many parts of the world – and perhaps nowhere as publicly in this hour as in Hungary. Over the past month, the Hungarian government has adopted a law designed to expel Central European University from Budapest and is currently considering a law that would restrict NGO activity in […]

 • Den öppna vetenskapen och dess vänner

  I Respons 1/2017 hävdade Johan Svedjedal att de riktlinjer för Open Access-publicering som föreslagits innebär ett ingrepp i den akademiska friheten och kommer att leda till en torftigare fackboksutgivning. Här är det svar som representanter för Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet ger på kritiken. Det finns i sin helhet i Respons. Läs även deras […]

 • Så kom proppen till sist

  Så kom den till sist, regeringens forskningsproposition! Var och en hade väl sina förväntningar på den. Även om regering och riksdag inte kan – och inte bör – lösa alla frågor svarar de ju för lärosätenas basfinansiering och ett antal viktiga ramvillkor. Vissa inslag i propositionen är bättre än vad jag hade vågat hoppas. Däremot […]

 • Riksrevisionen driver politik

  Maarit Jänterä-Jareborg och Göran Blomqvist riktar skarp kritik mot Riksrevisionen som de menar agerar på känsla och i vissa fall driver politik. Detta med anledning av de pekats ut i ett tidigare debattinlägg om brister i revisionen av stiftelser. Läs hela deras inlägg i Balans: http://www.tidningenbalans.se/debatt/riksrevisionen-agerar-domstol/. Alla skrifter som de hänvisar till finns att läsa […]

 • Internationaliseringen behöver kvalificeras

  Det är ett ständigt återkommande mantra att humanister och samhällsvetare är för lite internationaliserade. Men vad innebär begreppet? Vad är det som saknas? Och vad är man faktiskt gör? Riksbankens Jubileumsfond tog med anledning av detta initiativ till en workshop med syfte att försöka finna lösningar. Här presenterar en av initiativtagarna, professor Bo Stråth, ett […]

 • Fjärrstyrd kollegialitet ett problem för forskningen

  Ulf Sandström kritiserar det han kallar fjärrstyrningen av universiteten. Forskningsråden styr lärosätena genom sina beredningsgrupper, och det har visat sig olyckligt menar Sandström. Det leder nämligen till institutionaliserad ansvarslöshet. Men Sandström presenterar också en alternativ väg i fyra steg. Det har väl inte undgått någon att våra svenska universitet och högskolor har svårt att klara […]

 • Den svåra men viktiga internationaliseringen

  Fler svenska humanister och samhällsvetare borde ges möjlighet att tillbringa en längre tid vid ett utländskt lärosäte. Det skulle förbättra kvaliteten i forskning och undervisning och stärka internationellt nätverkande. Men en minst lika viktig vinst är att en gästvistelse i utlandet ger nya perspektiv på och insikter om samhället i stort, skriver Humtanks Jesper Enbom […]

 • Vi skjuter till medel till Europas bästa unga forskare

  Ledarna för fyra stora stiftelser har gått samman för att förstärka möjligheterna för kvalificerade forskare att söka ERC-medel. Man vill se fler som söker ERC och utlyser nu Swedish Foundations’ Starting Grant. I år fick 18 forskare vid svenska universitet högsta betyg inom utlysningen Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). 11 av dem fick finansiering, […]

 • Belöningar till samverkan behövs

  Sällan har humanistisk forskning haft så mycket att tillföra samhällsdebatten och det offentliga livet som i dag. Samtidigt har samverkan och det som tidigare kallades tredje uppgiften hamnat i bakvattnet. Forskare inom humaniora är ofta experter på att kommunicera, men uppdraget att samverka och agera som kunskapsspridare – som pedagoger i ordets bästa mening – […]