• Open access-tidskrifter behöver långsiktigt stöd

    Claes-Fredrik Helgesson är redaktör för en nystartad open access-tidskrift och efterlyser ett mer genomtänkt och långsiktigt stöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga open accesstidskrifterna. Det indragna stöden från VR behövs mer än någonsin.

  • Dekaner går samman

    Dekanerna för landets största humanistiska fakulteter sammanträder varje år. I år har inte bara VR:s avvecklingsplan för tidskriftsstödet diskuterats, utan också en gemensam tankesmedja. Initiativet är Per-Olof Erixson, dekan i Umeå, skriver Peter Aronsson, Linneuniversitetet. Behovet av att kunna ge en gemensam aktuell, relevant och långsiktig röst åt fakulteterna är viktig. Läs hela Peter Aronssons inlägg och det öppna brev som formulerats till VR:s med anledning av turerna kring tidskriftsstödet.

  • Från tidskriftsstöd till tidskriftsdöd

    I förra veckan blev det offentligt att VR på sikt kommer att lägga ner sitt tidskriftsstöd. För många tidskrifter innebär detta döden, vilket det rapporterats om också i dagspressen. På RJ:s debattforum skriver här Stefan Amirell, redaktör på en av de drabbade tidskrifterna Historisk Tidskrift, om vilka konsekvenser som beslutet får.